Допълнително производство

"ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД Провадия е усвоил през годините производстени процеси по няколко направления, обобщени като „Допълнително производство”. Някои от тях са спомагателни производства, коитo дават възможност да бъде обхваната пълната реализация на краен продукт. За пример – при производството на специализиран модул на база 20 футов контейнер, при нас се изработва както обзавеждането, така и PVC дограмата.

Дружеството е инвестирало в технологично оборудване, в квалификация  и сертификация на кадрите си.

Нашите допълнителни производства са: