Мобилен хладилен модул

Хладилният модул представлява 20 футов контейнер, серия 1СС с вградена хладилна камера. Предназначен е за транспортиране и съхранение на хранителни продукти, изискващи поддържане на постоянен температурен режим, в диапазона от +5 до –20ºС при денонощен температурен диапазон на околната среда от –15 до +50ºС и относителна влажност на вьздуха 98% при +25ºС при средна запрашеност – до 1gr на 1m³.

Съставен е от:

 • Контейнер 20 фута съгласно ISO 668, с врати контейнерен тип разположени от двете страни на изделието
 • Специализирано оборудване
 • Хладилна камера 
 • Електроагрегат дизелов 10 кW  50 Нz 
 • Резервоар за гориво 
 • Хладилна инсталация
 • Командно табло на хладилна инсталация 
 • Куфар с манометър и маркучи

Ел.оборудване:

 • Ел.табло 
 • Кутия за входящ щепсел  
 • Осветителна инсталация 
 • Сигнална уредба  
 • Кол заземителен 

Допълнително оборудване:

 • Четири нивелиращи опори
 • Автомат за затваряне на врата
 • Нивел
 • Светлозащитна завеса
 • Подвижно стъпало
 • Комплект инструменти
 • Пожаро защитни средства

В контейнера са обособени самостоятелно:

 • Хладилна камера
 • Агрегатно помещение

Изисквания за изработване на контейнера:

 • Хладилна камера – 18 м³, изпълнена от топлоизолационни панели, осигуряващи температурен режим от  +5°С  до  -20°С
 • Ел.захранване – от собствен електроагрегат – дизелов 10 кW  и външна мрежа 380V 50Нz
 • Модулът е окомплектован с 4 броя пети за нивелиране на изделието до ниво на денивелация 400-500 мм