Мобилна бензиностанция

Мобилната бензиностанция е разработена на база универсален 20 футов контейнер. Предназначена е за съхранение на горива, както и за контролираното им подаване за различни нужди, с възможност за измерване на подадените количества горива.

Съставена е от:

  • Контейнер – отговаря на изискванията за 20 футов универсален контейнер с две помещения за резервоар и горивоподаваща апаратура
  • Резервоар – 15-18 м3, отговарящ на изискванията за съхранение на горива
  • Апаратура за подаване на гориво – помпен агрегат, тръбна система, кранове и филтри
  • Апаратура за измерване на подаваното количество гориво
  • Система за вентилация на резервоарното помещение
  • Ел.инсталация – осигурява ел.захранване (включително от собствен агрегат) на помпения агрегат и системата за измерване, осветление и мълниезащита на обекта
  • Противопожарно оборудване и екипировка