Несамоходни транспортни единици

"ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД Провадия проектира и произвежда несамоходни транспортни единици. Дружеството се придържа към законодателните и нормативните изисквания при производството на изделията. Висококвалифицираният ни екип от инженери участва в обсъждането и съгласуването на параметрите при изработването на изделия по поръчка.

Продукцията ни включва: