Подкоечен сандък 

Изделието е изработено от метална конструкция от студено огъната ламарина с дебелина 1,5мм. По дължина е разделено на 3 части. На две от частите за багаж са монтирани метални капаци закрепени с панти. На горната страна се монтират ъгли за ограничаване на койките.

Габаритни размери:

  • Дължина – 1940 мм
  • Височина – 330 мм
  • Широчина – 750 мм

Изделието е грундирано и боядисано, съгласно изискванията за морска експлоатация.