Автомобилни ремаркета

При проектиране в конструкцията са заложени всички изисквания на Наредба № 60 от 24 април 2009 г. „За одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета” на Министерство на транспорта и съобщенията и свързаните с нея нормативни документи.

Заводът притежава Световен код за идентифициране на производител на пътно превозно средство (VIN) – категория О1 - ремаркета с обща товароносимост до 750 кг.

Произвежданите ремаркета са предназначени за транспорт на лодки, джетове, АТВ-та и за други цели, според изискванията на клиента. Конструкцията позволява лесно обслужване на товара, възможност за удължаване на товарната дължина, а механизмите позволяват товаро-разтоварителната дейност да се извърши от един човек. Произведените ремаркета минават процедура по индивидуално типово одобрение от сертифицирана контролна организация, което осигурява възможност за безпроблемното им регистриране в КАТ само с представянето на фактура за покупка.