Самолетни стълби за пътници

Осигуряват качване и слизане на пътници от самолети с различна височина на борда, което ги прави приложими за различни модели самолети.

Конструкцията е съобразена с изискванията на Наредба №20 от 24 ноемри 2006 г. на Министерство на транспорта и съобщенията: „За удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоражения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата” , Приложение № 9 към чл. 30, ал. 2, т. 1 „Основни функционални изисквания към наземна самолетообслужваща техника”.

Безопасното обслужване и експлоатация са осигурени от:

  • Аварийна спирачка: при откачане на съоръжението от влекача
  • Рама (основа): изработена от неръждаеми профили
  • Стълби, лостове и хидравлична система, позволяващи регулиране на височината на площадката
  • Механично блокиране на хидроцилиндъра в случай на повреда на хидросистемата

Размерите на платформата са 1200 мм на 1200 мм, а височината може да се регулира от 1750 мм до 2600 мм. Оборудвана е с регулируеми парапети, които позволяват плътното им разположение до самолета, независимо от посоката на отваряне на самолетната врата.

Възможно е проектиране и изработка на изделието в съответствие с индивидуални спецификации.